RSS
A A A
SmodBIP

Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jednostki Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice.

Celem Biuletynu jest zapewnienie stałego i powszechnego dostępu do informacji o działalności ZMKGK.

Zgodnie z ustawą z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, każdy obywatel ma prawo do informacji o działaniach, kompetencjach, statusie prawnym, zasadach funkcjonowania oraz decyzjach podejmowanych przez organy władzy publicznej. Są one udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), który tworzą strony internetowe poszczególnych organów władzy oraz innych instytucji zobowiązanych do prowadzenia takich stron.

RODO - ZMKGK

Komunikat!

   W związku z bardzo dynamiczną sytuacją, związaną z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzonym stanem epidemicznym na terytorium kraju, Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice od dnia 17.03.2020 roku do odwołania wprowadza ograniczenia w obsłudze interesantów.
   Wprowadza się niżej wymienione procedury, celem ograniczenia do minimum konieczności poruszania się interesantów po budynku jednostki Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice zlokalizowanym przy ul. Radomskiej 36 w Kozienicach:

 1. Korespondencja, wnioski w sprawie dodatków mieszkaniowych oraz inne dokumenty przyjmowane będą tylko w wyznaczonym miejscu na parterze budynku po uprzednim kontakcie telefonicznym: 48 614 43 88.
  Jednocześnie prosimy o załatwianie spraw drogą elektroniczną lub drogą pocztową. Dane teleadresowe jednostki:
                     Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice
                     ul. Radomska 36
                     26-900 Kozienice
                     48 614 43 88
                     adres e-mail: biuro@zmkgk.pl.
 2. Wypełnione przez pracowników jednostki wnioski w sprawie dodatków mieszkaniowych, książeczki opłat oraz inne dokumenty przekazywane, wydawane będą przez pracowników jednostki
  w wyznaczonym miejscu na parterze budynku.

W razie wątpliwości lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 48 614 43 88.

                                                                                                   Dyrektor mgr Robert Gregorczyk

Aktualności

Informacja w sprawie umorenia czynszu w związku z COVID-19.

25.09.2020

Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice z siedzibą przy ul. Radomskiej 36 w Kozienicach.

Powszechny Spis Rolny 2020.

20.08.2020

Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice z siedzibą przy ul. Radomskiej 36 w Kozienicach.

Informacja - dzień wolny od pracy.

11.08.2020

Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice z siedzibą przy ul. Radomskiej 36 w Kozienicach.

Wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

23.07.2020

Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice z siedzibą przy ul. Radomskiej 36 w Kozienicach.Opublikował: Robert Gregorczyk
Publikacja dnia: 17.03.2020
Podpisał: Robert Gregorczyk
Dokument z dnia: 10.01.2013
Dokument oglądany razy: 102 913