RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 14.01.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana treści

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Dostęp do informacji publicznych

Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej PIP, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112.1198)

Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej

Osoby chcące uzyskać informację z zakresu działania PIP, proszone są o wypełnienie:
wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Wypełniony wniosek należy przesłać na adres:

Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice
ul. Radomska 36
26-900 KozieniceOpublikował: Robert Gregorczyk
Publikacja dnia: 14.01.2013
Podpisał: Robert Gregorczyk
Dokument z dnia: 10.01.2013
Dokument oglądany razy: 505