RSS
A A A
SmodBIP

Instrukcja korzystania z BIP

Strona podmiotowa BIP Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice jest tworzona zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Poruszanie się po stronie podmiotowej BIP ZMKGK umożliwia menu przedmiotowe, umieszczone po lewej stronie ekranu. Podzielone jest ono na grupy tematyczne. W każdej z grup znajdują się odnośniki do poszczególnych działów. Menu przedmiotowe zawiera informacje między innymi z zakresu działania ZMKGK i struktury organizacyjnej. Ponadto umieszczone są przyciski umożliwiające przejście na stronę główną biuletynu informacji publicznej, wyświetlenie mapy serwisu lub wyświetlenie tej instrukcji.

Użytkownik strony wybiera określoną informację z menu przedmiotowego, znajdującego się po lewej stronie ekranu. Po kliknięciu na wybrany odnośnik rozwija się właściwa treść strony, zamieszczona w środkowej części ekranu.

Powrót do strony głównej BIP ZMKGK możliwy jest poprzez kliknięcie przycisku "wstecz" w przeglądarce internerowej lub na znajdujący się w menu przedmiotowym link Strona główna. W lewym górnym rogu można wybrać wielkość czcionki.

W górnej lewej części ekranu, umieszczony przycisk Szukaj. W pole to należy wpisać wyszukiwaną frazę, a następnie nacisnąć klawisz Enter lub nacisnąć znak graficzny  (szukaj) znajdujący się po prawej stronie. Zostanie wyświetlona lista znalezionych dokumentów i tematów odpowiadających kryteriom wyszukiwania.

Strony Biuletynu wyposażone są w rejestr zmian, który automatycznie zapisuje informacje o zmianach w treści poszczególnych artykułów. Z rejestru dowiemy się, kto jest autorem informacji, kto wprowadził informację, poznamy datę wytworzenia informacji oraz liczbę jej wyświetleń. Po kliknięciu na: "Wersje archiwalne tej strony" dowiemy się, ile było modyfikacji i kto ich dokonywał.

W Biuletynie, oprócz treści bezpośrednio podanych na stronie, znajdują się również informacje dołączone w postaci plików do pobrania, do których można dotrzeć za pomocą linków. Pliki te zazwyczaj są publikowane w formacie PDF (Portable Document Format) i odczytywane za pomocą ogólnodostępnego programu Adobe Reader oraz RTF (Rich Text Format) odczytywane za pomocą dowolnego edytora tekstów.Opublikował: Robert Gregorczyk
Publikacja dnia: 15.01.2013
Podpisał: Robert Gregorczyk
Dokument z dnia: 10.01.2013
Dokument oglądany razy: 1 908