RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 18.12.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana adresu lokalizacji ZMKGK.

Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jednostki Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice.

Celem Biuletynu jest zapewnienie stałego i powszechnego dostępu do informacji o działalności ZMKGK.

Zgodnie z ustawą z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, każdy obywatel ma prawo do informacji o działaniach, kompetencjach, statusie prawnym, zasadach funkcjonowania oraz decyzjach podejmowanych przez organy władzy publicznej. Są one udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), który tworzą strony internetowe poszczególnych organów władzy oraz innych instytucji zobowiązanych do prowadzenia takich stron.

ZMIANA LOKALIZACJI - ADRESU !!!

RODO - ZMKGK

Komunikat!

   W związku z bardzo dynamiczną sytuacją, związaną z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzonym stanem epidemicznym na terytorium kraju, Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice od dnia 17.03.2020 roku do odwołania wprowadza ograniczenia w obsłudze interesantów.
   Wprowadza się niżej wymienione procedury, celem ograniczenia do minimum konieczności poruszania się interesantów po budynku jednostki Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice zlokalizowanym przy ul. Radomskiej 36 w Kozienicach:

 1. Korespondencja, wnioski w sprawie dodatków mieszkaniowych oraz inne dokumenty przyjmowane będą tylko w wyznaczonym miejscu na parterze budynku po uprzednim kontakcie telefonicznym: 48 614 43 88.
  Jednocześnie prosimy o załatwianie spraw drogą elektroniczną lub drogą pocztową. Dane teleadresowe jednostki:
                     Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice
                     ul. Radomska 36
                     26-900 Kozienice
                     48 614 43 88
                     adres e-mail: biuro@zmkgk.pl.
 2. Wypełnione przez pracowników jednostki wnioski w sprawie dodatków mieszkaniowych, książeczki opłat oraz inne dokumenty przekazywane, wydawane będą przez pracowników jednostki
  w wyznaczonym miejscu na parterze budynku.

W razie wątpliwości lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 48 614 43 88.

                                                                                                   Dyrektor mgr Robert Gregorczyk

Aktualności

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

05.02.2021

Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice z siedzibą przy ul. Radomskiej 36 w Kozienicach.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

05.02.2021

Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice z siedzibą przy ul. Radomskiej 36 w Kozienicach.

Informacja - dzień wolny od pracy.

18.12.2020

Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice z siedzibą przy ul. Radomskiej 36 w Kozienicach.Opublikował: Robert Gregorczyk
Publikacja dnia: 18.12.2020
Podpisał: Robert Gregorczyk
Dokument z dnia: 10.01.2013
Dokument oglądany razy: 107 335