RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 13.01.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie zapytania ofertowego na kontrolę instalacji elektrycznej.

Zamówienia Publiczne

Informacja o zamiarze zawarcia umowy z wolnej ręki TA.26.29.2020 Świadczenie usług remontowych w zakresie branż budowlanej i instalacyjnych oraz stałej konserwacji budynków i lokali zarządzanych przez ZMKGK
Załącznik: Informacja o zamiarze zawarcia umowy z wolnej ręki TA.26.29.2020 Świadczenie usług remontowych w zakresie branż budowlanej i instalacyjnych oraz stałej konserwacji budynków i lokali zarządzanych przez ZMKGK.

Informacja o udzieleniu zamówienia TA 26.29.2020/2021 - Świadczenie usług remontowych w zakresie branż budowlanej i instalacyjnych oraz stałej konserwacji budynków i lokali zarządzanych przez ZMKGK.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia TA 26.29.2020/2021 - Świadczenie usług remontowych w zakresie branż budowlanej i instalacyjnych oraz stałej konserwacji budynków i lokali zarządzanych przez ZMKGK.

Informacja o zamiarze zawarcia umowy z wolnej ręki TA.26.30.2020 Świadczenie usług sprzątania, utrzymania terenów zielonych, odśnieżania na nieruchomościach gruntowych administrowanych, zarządzanych przez ZMKGK.
Załącznik: Informacja o zamiarze zawarcia umowy z wolnej ręki TA.26.30.2020 Świadczenie usług sprzątania, utrzymania terenów zielonych, odśnieżania na nieruchomościach gruntowych administrowanych, zarządzanych przez ZMKGK.

Informacja o udzieleniu zamówienia TA 26.30.2020/2021 - Świadczenie usług sprzątania, utrzymania terenów zielonych, odśnieżania na nieruchomościach gruntowych administrowanych, zarządzanych przez ZMKGK.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia TA 26.30.2020/2021 - Świadczenie usług sprzątania, utrzymania terenów zielonych, odśnieżania na nieruchomościach gruntowych administrowanych, zarządzanych przez ZMKGK.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zapytanie ofertowe TA.26.17.2020 z dnia 21.04.2020 roku „Okresowa -roczna i pięcioletnia kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych zarządzanych przez ZMKGK”.

Załącznik Nr 1 Wzór oferty.
Załącznik Nr 2 Wzór oświadczenia wykaz osób.
Załącznik nr 3 Wzór umowy.
Załącznik Nr 4 Wzór protokółu z przeglądu rocznego.
Załącznik nr 5 Wzór protokółu z przeglądu pięcioletniego.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe znak: TA.26.15.2020 z dnia 12.02.2020 pn. „ Przeglądy w 2020 roku placów zabaw zarządzanych przez jednostkę Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice”

Zał. Nr 1 Wzór oferty do wykorzystania,

Zał. Nr 2 Wzór Umowy

Zał. Nr 3 Wykaz Placów zabaw, urządzeń zabawowych i zestawów siłowni zewnętrznych,

Zał. Nr 4 Formularz Nr 1 – kontrola przez oględziny,

Zał. Nr 5 Formularz nr 2 – kontrola funkcjonalna.

Termin składania ofert 20.02.2020 roku do godz. 12.00.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

1. Zapytanie ofertowe na „Sprawowanie w 2020 roku funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami remontowymi, konserwacyjnymi wykonywanymi na zlecenie Zarządzania Mieniem Komunalnym Gminy kozienice”.
2. Wzór formularza oferty ( do wykorzystania),
3. Wzór umowy.

Wynik zapytania ofertowego TA.26.1.2020.Opublikował: Robert Gregorczyk
Publikacja dnia: 13.01.2021
Podpisał: Robert Gregorczyk
Dokument z dnia: 02.01.2020
Dokument oglądany razy: 1 259